Why I am terrified to go back home

IMG_6623

Det her er noget der vægter rigtig, rigtig tungt for mig lige nu – pros & cons ved at tage hjem til Danmark. Umiddelbart må det jo lyde lidt loco at der skulle være cons ved at returnere til familie og venner, når man har haft en udfordrende rejse der ikke helt har været så eventyrlig som håbet. Sandheden er bare at like it or not, så er det her blevet til mit hjem, min hverdag, mit liv. Det kan sætte nogle tanker igang at jeg kun tager hjem netop pga. savn til familie og venner, men ikke rigtigt for mig selv. Jeg har ikke et job eller et studie at komme hjem til, heller ikke nogen idé om at skulle igang med noget bestemt. Jeg render og tænker utroligt meget over at min tid, uanset hvad, snart render ud i Australien – men jeg føler mig ikke klar til det. For at skulle hjem til Danmark skræmmer mig faktisk.
Jeg er hunderæd over at komme hjem, komme mig over et glædeligt gensyn med alle jeg elsker, og så ellers stå uden noget som helst at tage mig til. Jeg forventer ikke at min omgangskreds derhjemme vil forstå tankerne der florerer rundt – how could they? Jeg har ikke engang rigtig forstand på dem.

For at opstille det så simplificeret som muligt, har Danmark dét jeg savner i Australien, og Australien dét jeg savner ved Danmark. Jeg har forelsket mig i den simple frihed der er ved at leve et sted hvor man fra den ene dag til den anden kan skifte job eller bolig, rykke rundt i forskellige miljøer, arbejde sig op fra bunden og møde mennesker med historier man ellers aldrig ville have været i nærheden af.
Og kan man forklare alle de modstridene følelser dét bringer med sig? Nej. Jeg har en kæmpe konflikt kørende mellem hjerte og hjerne, som hver især ikke engang har helt styr på hvad de mener.

Dette skal ikke ses som et trist indslag, men var blot min mulighed for at forklare det never-ending tankeflow jeg kørende pt.

Kærlighed herfra ♡

Melanie - sign off


 

This is something that is weighing heavy on my mind right now – pros & cons of going home to Denmark. Immediately I guess it must sound a bit loco that there should be cons about returning to friends and family when you’ve had a challenging trip that didn’t turn out as magical as hoped. The truth is, however, that like it or not this has become my home, my everyday, my life. It can get me thinking that I’m only really going home because I miss my friends and family but not really for me. I don’t have a job or studies to go home to, nor do I have any specific plans in mind. I’m running around thinking about the fact that no matter what my time in Australia is almost over, but I just don’t feel ready for it. Because going home to Denmark scares me. I’m terrified to come home, get past the happy reunion with my loved ones and then be left with nothing to do with myself. I don’t expect that people at home will understand my thoughts about it – how could they? I don’t even really get them.

To put it in the simplest terms possible; Denmark has what I’m missing in Australia and Australia has what I’m missing in Denmark. I’ve fallen in love with the simple freedom there is in living in a place where it’s possible from one day to the other to change jobs or home, move around in different environments, work your way up from the bottom, and meet people with stories you’d normally never get to hear.
And is it possible to explain all of the contradicting feeling that brings? Nope. I’ve got a major internal conflict going on between my heart and brain – neither of which are completely set on an opinion.

This is not meant to be a sad post but was merely an opportunity to explain my never-ending though flow of the moment.

Love from Straya ♡

   

Back on track: Wanting to feel fit!

IMG_4110 kopi

Før jeg tog til AU vil jeg vove at påstå at jeg var i den nogenlunde bedste form jeg nogensinde har været i. Siden da er det så gået lidt ned ad bakke… Derhjemme var jeg inde i en rigtig god rutine med at få trænet og spist ordentligt – og selvom at jeg godt nok har holdt mig rimelig clean madmæssigt herhenne, så har træningen desværre været røget på hylden.
Efter at have set et shit ton af videoer af diverse fitness guruer på Youtube, blev motivationen dog gravet frem igen. Og da drengene på jobbet, som ellers er typerne der frygter grøntsager, snakkede om at de trænede, skulle det virkeligt ikke hedde sig at jeg ikke engang kunne få lettet røven og komme igang.
Så nu sker det – jeg vælger at investere i mig selv og komme tilbage på rette spor.

Jeg prøver at starte let ud, da jeg også har et rimeligt fysisk job og hang til skader når jeg bliver lidt for ivrig og giver den for meget gas for hurtigt. Indtil videre er det blevet til 5-6 gode workouts, og forhelvede hvor er det fantastisk at mærke kroppen arbejde igen.
Der fyres op for musikken, og så går turen mod en legeplads der ligger et par blokke væk. Jeg kan bedst lide at træne sent, så på det tidspunkt er den dejlig tom og fungerer som et gratis gym. Vejret er bare ikke altid lige godt, men når jeg først har fastslået mig en workout dag, tvinger jeg mig selv ud uanset hvad!
Sidenote: Working out in the pouring rain makes you feel like a total badass.

Melanie - sign off


 

Before I left for Australia, I’m pretty sure I was in the best shape of my life so far. Since then things have sort of gone down hill… At home I had a really good routine going on with workouts and eating right – and even though I’ve kept my diet pretty clean here, the training part has been left behind unfortunately.
After watching a shit ton of videos by various fitness gurus on Youtube, I got the motivation back though. And when the guys at work – the type who is terrified of vegetables – talked about training, I really couldn’t live with the fact that I couldn’t even get off my ass and do so as well.
So now it’s happening – I’m investing in myself and getting back on track.

Since I have a pretty physical job, and a tendency to get injured when I get too eager and power through too fast, I’m trying to start off easy. So far it’s amounted to 5-6 good workouts, and my god, it’s amazing to feel the burn again.
I blast up the music and run a couple of blocks down towards a little playground. I personally prefer to workout late at night, so at that time it’s kid free and makes for a decent free gym. The weather isn’t always my friend but if I’ve set my mind to working out that day, I make it happen no matter what!
Sidenote: Working out in the pouring rain makes you feel like a total badass.

<!– WGCCxxx –>

6 months in Australia

unspecified2

Wow… Jeg synes det er voldsomt at kunne have talt uger og måneder for hvor lang tid jeg har været væk fra Danmark, men da jeg så i kalenderen at den her dag var på vej havde jeg ærligt talt ingen ord.
Jeg kan slet ikke fatte at jeg nu kan sige at jeg ikke har været hjemme i ET HALVT ÅR. Ja undskyld mig, men det er fandme lang tid!

Jeg er fuldstændigt overvældet af så mange blandede følelser at jeg umuligt kan sætte ord på det. Samtidig sidder jeg med følelsen af at selv hvis jeg kunne få ordene frem, ville ingen helt kunne forstå hvordan jeg har det. Da jeg jeg stod i afgangshallen i Cph lufthavn i februar, var jeg klar på eventyr, sol, oplevelser og på at komme væk fra lille DK. So far… Ja, har du læst lidt med på bloggis, så ved du at turen absolut ikke har været lutter lagkage indtil videre. Jeg holder fast i at den om andet er karakterbyggende som bare fanden, men jeg er ikke i tvivl om at det er noget af det hårdeste jeg nogensinde kommer til at gennemgå i mit liv.

Jeg aner stadig ikke hvad pokker jeg laver, men nu har jeg efterhånden et helt nyt slags tidspres på mig. Jeg har en returbillet til DK der hjemmefra var booket til september, og da jeg stadig ikke aner hvornår jeg rent faktisk smutter, skal den jo rykkes. Hvor hårdt det end er at være her, er tanken om at forlade hvad der trods alt er blevet hverdag, virkelig svær. Åha ja, livet skal sgu ikke være nemt, var?
Idag er vidst selskrevet til lidt introspektion og sentimentale tanker om et halvt års tid siden (link).

Melanie - sign offWow… It’s been crazy counting weeks and months passing by for how long I’ve been away from Denmark, but looking in the calendar and seeing this day coming? I honestly had no words. I cannot believe that I’m now able to say that I’ve been away from home for HALF A YEAR. I’m sorry, but that’s a long fucking time!

I’m completely overwhelmed with so many mixed emotions that it’s impossible for me to put into words how I feel. At the same time I’m stuck with the feeling that even if I could, nobody would really be able to fully understand. When I stood in the departure hall of Cph airport, I was ready for adventure, sun, experiences, and getting away from little DK. So far… Well, if you’ve read los blogos a little, you’ll know that the trip really hasn’t been a cake walk. I’m holding on to the fact that no matter what, it’s character building as hell – but there’s no doubt in my mind that this is one of the toughest things I’ll ever go through in my life.

I still have no idea what the hell I’m doing and now there’s a whole new kind of time pressure on me. I have a return ticket to DK that was booked for September before I left home, and since I still have no idea when I’m actually departing, I have to move the date. In spite of how hard it is to be here right now, the thought of having to leave what’s become an everyday life is really difficult. Ah yes, I guess life’s just not meant to be easy, huh?
I think today is a natural day for some introspection and sentimental thoughts on life about half a year ago (link).

   

The World’s longest day!

Vivid - Botanical gardens

For ca. en måned siden, havde jeg et tidligt job interview for jobbet jeg nævnte i et tidligere indlæg.
Det var mildest talt en interessant dag.

Min bus kører lige foran næsen på mig og den næste når jeg at vente på i tyve minutter, før jeg hopper på en taxa. Jeg står af på det forkerte gadehjørne og har allerede skiftet til hæle da jeg opdager det, så må derfor spæne to blokke videre i bedste Carrie Bradshaw stil, løbe for langt, og så ellers have et stille astma anfald i elevatoren op på 9. etage. Jeg kommer ind ad døren med 2 minutter til gode, som den eneste i gruppesamtalen der ikke allerede har udfyldt sine informationer.

Efterfølgende ender jeg med at falde i snak med to piger der var med til interviewet, og vi ender med at sidde og sludre på Starbucks i nogle timer. Derefter fortsatte mig og den ene pige videre til en butik der forhandler makeup, special effect produkter ect. og skilte ellers veje derefter. Mobilos var døende og da jeg skal ringe mig ind i min opgang, valgte jeg at nappe et midlertidigt stop derhjemme for ikke at blive låst ude. Derfra vadede jeg til det lokale supermarked – godt og vel 20 minutters gang op og ned af et par seriøse bakker. Da jeg endelig kom hjem, opdager jeg at jeg har været så smart at glemme halvdelen af mine varer i butikken… Fedt. Jeg får ringet til dem og de har heldigvis sat tingene til side. Så mig tilbage til supermarkedet og så ellers videre til Vivid i den anden modsatte ende af byen for at få taget de sidste par billeder inden det hele lukkede ned samme weekend.

imageimage

Slæben af tasker og koncentreret fotografering, ender med at jeg opdager at min halskæde er flået op og at vedhænget (Jane Kønig Stjernetegn – en gave fra min mormor og morfar) er væk. Vader frem og tilbage 4 gange for at se om jeg kan finde det, men uden held. Derefter går jeg deprimeret til Canons hovedkvarter, hvor de i anledning af Vivid giver gratis A3 og A2 print af ens billeder. Jeg får printet i alt 4 billeder som jeg er rimeligt tilfreds med, og vil så prøve at vende snuden hjemad. Busser og toge er på det her tidspunkt rimeligt ukoordinerede når man skal til min adresse, så derfor tager det godt og vel en time. Bum, klokken slår midnat og jeg er endeligt rigtigt hjemme, og skal først NU til at foodpreppe så jeg kan fodre mig selv af over den travle arbejdsweekend jeg har forude.
Da jeg tømmer min taske kunne jeg nærmest tude af glæde da mit vedhæng, der var blevet væk nogle timer tidligere, åbenbart var landet på bunden af min taske. Suk.
Og så var det vidst nok eventyr for en dag.

Melanie - sign offAbout a month ago I had an early job interview for the job I mentioned in a previous blogpost. It was an ‘interesting’ day to say the least.

My bus drove off right in front of me and after realizing that the next one is over 20 minutes late, I jump in a cab. I get out at the wrong street corner, and have already changed into my heels when I realize – forcing me to sprint two blocks further, Carrie Bradshaw style, run too far, and having a minor asthma attack in the elevator to the 9th floor. I get in the door with 2 minutes to spare, as the only one in the group interview who doesn’t have her information filled out yet.

Following the interview, I end up going to Starbucks with two of the other girls and chitchat for a couple of hours. After that, we went to a store that sells makeup, special effect supplies, ect. and part ways from there. My phone was dying, and because I have to call my building door to enter, I decided to do a pitstop at home in order to not get locked out. Then I wandered to the local supermarket – a 20 minute walk up and down some serious hills, only to get back home and realize that I had forgotten half of my stuff at the store. Great. I called them up and thankfully they had spotted my stuff and put it aside. So I go allll the way back and from there I jump on a bus to go to Vivid on the opposite side of the city, in order to get some pictures in before it closed down that same weekend.

The lugging of bags and some very focused picture snapping leads to me noticing that my necklace has been ripped open and the pendant is missing. I walk back and forth 4 times looking for it without any luck. Feeling down in the dumps, I go to Canon’s headquarters where they are printing free A4 and A2 copies of your pictures because of Vivid I get 4 pictures, that I am somewhat satisfied with, printet and start making my way home. At this hour, busses and trains are more or less uncoordinated when aiming for my address so it takes me forever. Bam, it’s midnight and I’ve only just gotten home for real and need to start foodprepping in order to be able to feed myself during the upcoming busy work weekend.
When I empty out my bag, I could almost cry I’m so happy – the pendant I had lost a couple hours ago had apparently landed in the bottom of my bag. Sigh.
And I think that was enough adventure for one day.

Bright lights, big city // Vivid Sydney

image

For godt og vel en måneds tid siden var Sydney hærget af lys, kunst, musik – events af alle former, under festivallen ‘Vivid’. Har du nogensinde set billeder af Operahuset med mystiske mønstre udover det hele? That’s the one.
Jeg havde ikke rigtigt haft kameraet fremme i et godt stykke tid efterhånden, men hvis der er noget jeg ikke vil nøjes med crappy iPhone billeder af, så er det dét her.

image

Udover selvfølgelig broen og operahuset, var der også en masse mindre installationer og interaktive opsætninger rundt omkring – dem har jeg dog kun lidt crappy billeder af da mit hovedfokus var ovenstående. Lidt turist style billeder skal der dog også være plads til! Haha..

Vivid - Botanical gardens 200th
Sydney’s Royal Botanical Gardens celebrated their 200th anniversary.

Siden da har kameraet boet på en hylde i skabet, hvilket ærger mig lidt, men jeg håber på at der snart kommer lidt inspiration på fotografi fronten igen.

Melanie - sign offAbout a month ago Sydney was plastered in lights, art, music – events of all kinds because of the festival ‘Vivid’. Have you ever seen pictures of the Opera house with intricate patterns all over it? That’s the one.
I hadn’t been active with my camera for quite a while but if there was ever something crappy iPhone pictures just wouldn’t cover, it’s that.

Besides the bridge and opera house, of course, there was a bunch of other smaller installations and interactive set ups all over. My focus was mainly on the the opera house so I only really got somewhat crappy pictures of the rest. I allow myself to keep some crappy touristy style pics though, haha..

Since then, the camera has been living on a shelf my closet. That’s really kind of a bummer but hopefully soon there’ll be some more inspiration on the photography front again.

Always trust your gut feeling

DSC00796

“Over de sidste par uger er der sket lidt ting som jeg ikke har delt ud af. Jeg har været til en række samtaler hos et agentur, angående et casual job som Brand Ambassadør – og fik det sådan set.
Mit problem er bare at jeg i forbindelse med forberedelserne pludseligt havde alt for mange ting på to-do listen, hvilket har resulteret i at stressen over det hele overskyggede produktiviteten.
Derudover tror jeg at jeg har skudt lidt for højt i forhold til om jeg i det hele taget føler for jobbet, så alt i alt bliver armene altså ikke løftet op over hovedet i en sejrsdans pt.

“Fake it ‘til you make it” er et rimeligt velkendt ordsprog, men hvad fanden gør man så? Der er jo altså bare ting man ikke kan fake sig igennem.

Mit første job er i næste uge, men starter så småt imorgen hvor det pågældende brand står for en briefing af de produkter der skal arbejdes med. Reglerne for ens udseende er utroligt strikse, og bare det at finde et godkendt outfit inden da er derfor også en af de mange ting fra listen der presser på.
Aldrig har shopping været så frustrerende. Så ja, stressniveauet er tårnhøjt, søvnkvaliteten er vældigt sølle – bum.”

Ovenstående blev skrevet af en stresset Melanie for en uge siden, som ikke kunne få taget sig sammen til at beslutte om det skulle postes eller ej. Det blev tydeligvis et nej, men det er ligegyldigt nu. Kort efter at jeg var nået mit kogepunkt, og efter en lang samtale med en savnet veninde fra Danmark, indså jeg at jeg simpelthen ikke kunne gå imod min mavefornemmelse. Erfaring har, specielt over de sidste par år, fortalt mig at det kun kan gå galt når jeg prøver at trodse den – og derfor valgte jeg at melde fra til jobbet.
Jeg har altid været hård ved mig selv og finder det ikke specielt fedt at føle mig som en quitter.
Men samtidig finder jeg ro ved at vide, at det trods alt var den rette beslutning for mig at tage.

Helt zen tror jeg sgu aldrig at jeg bliver, men maven har det bedre.

Melanie - sign off“Over the past couple of weeks, some stuff has been going on that I haven’t been sharing. I have been attending a couple of interviews with an agency, regarding a casual position as Brand Ambassador – and actually landed it. My problem is, that when starting with all the prep work for it, all of the sudden my to-do list became too overwhelming and caused the stress of everything to cloud my productivity. Additionally, I think that I might have over shot it a bit in regards to whether or not I even liked the job, so I’m not 
exactly running around with my arms in the air.
“Fake it ‘til you make it” is a pretty well-known saying, but what the hell then?
You can’t exactly fake your way through everything.

My first job is next week, but slowly starts off tomorrow when the brand de jour is doing a briefing on the products we’ll be working with. The grooming guidelines are so incredibly strict and merely finding an approved outfit is therefor one of the many thing from the list that’s gnawing at me. Never ever has shopping been so frustrating. So yeah, stressing out and hardly sleeping.”

The above was written a week ago by a stressed out Melanie who couldn’t decide whether or not to even post about it. Clearly I didn’t, but it would have been a moot point anyways now. Shortly after I had reached my boiling point, and had had a long conversation with a friend from Denmark, I realized that I couldn’t go against my gut feeling. Experience, especially over the past couple of years, has taught me that it only goes down hill when I try ignoring it – and so I chose to pass on the job. I’ve always been hard on myself and don’t particularly fancy feeling like a quitter – but at the same time I feel calmer knowing that inspite of everything, it was the right decision for me.

I doubt that I’ll ever be completely Zen but my gut sure is feeling better.

   

So.. That’s an Aussie hospital

 

IMG_2261

Hold da op en forvirrende dag jeg har haft allerede – og kl. er altså kun fire om eftermiddagen!
Jeg er knapt så god til at komme i seng i ordenligt tid, men havde sat mig for at vågne tidligere end normalt idag, for langsomt at prøve at vende mit døgn lidt.
Det bliver så til meget tidligere, da jeg har en ny flatmate der banker løs på min dør og kommer grædende ind på mit værelse efter jeg kun har sovet i tre timers tid. Hun har ekstreme mavesmerter og vil høre om hun kan låne min tlf, så hun kan ringe efter en læge. På trods af at jeg stadig kun er halvt vågen, finder jeg ud af at hun altså ikke har et bestemt nummer i tankerne og derfor ringer hun 000 (det australske 112) og begynder at forklare hvad der er sket.
Som sagt er hun min nye flatmate – lige flyttet ind i forgårs – og da jeg kan høre at hun slet ikke har styr på en beskrivelse af hvor vi befinder os, tager jeg over og snakker med alarmcentralen.
Hun mener ikke at jeg behøver at tage med, men jeg synes sgu ikke at man skal afsted på hospitalet alene – slet ikke i et fremmed land – så jeg hopper med hende ud af døren i nattøj og bare fødder i Converse, yum. På turen derhen får jeg skrevet til hendes kæreste og efter halvanden times tid på hospitalet kommer han og tager over.

Så nu sidder jeg og kommer til at tænke på at det måske kunne være smart at få sat sig ind i helt præcist hvem man skal kontakte hvis uheldet er ude. Det har heldigvis på intet tidspunkt været en “kritisk” situation, og jeg forventer en update any minute – men det får sgu en til at tænke.

Melanie - sign offOh boy, what a turbulent day I’ve had already – and it’s only 4pm!
My bed time has been getting closer and closer to sunrise lately, so today I was determined to get up just a bit earlier than usual to try and start changing that.
A bit” ends up being “a lot”, when my new flatmate is knocking on my door and comes into my room complaining of extreme stomach pain. She needs my phone to help call a doctor, but as we turn to google for help we realise it’s a bit tricky finding a doc at random in a foreign city, and call 000(AU’s 911).
As mentioned she is my new flatmate – only just moved in the day before yesterday – so when I hear her having trouble with describing our location, I take over and talk to them. She says I don’t have to come with her, but in my opinion, nobody should be going to a hospital alone – let alone in a foreign country. So I grab my things and stumble out the door with her, in nightwear and bare feet in Converse, yum. On the ride there, I had texted her boyfriend who arrived to the hospital about an hour and a half later, at which point I went home.

So now I’m sitting here, thinking it might be a good idea to fully get a grasp of who exactly to contact, should something happen. At no point was this a “critical” situation, and I’m expecting an update any minute now, but it really makes you think.

5 things to love about Danish summer!

File 03-06-2016 16_Fotor
Florence spreading good vibes at last year’s Roskilde festival


JORDBÆR!
Jeg bor pt i et land der dybest set er selvforsynende med alt det frugt og grønt du kunne forestille dig – og jordbær er ikke en undtagelse. MEN, der er altså intet der slår de danske!

Lange sommer aftener
På terrassen med venner – Mmh, lidt grillspyd og klasken af myg mens man putter sig med tæpper. Okay, myggedelen kunne nok godt undværes..

Koldskål
Koldskål havde jeg sådan set helt glemt, fordi at savnet af jordbær er så stort – men da mine forældre frådede det på Skype forleden ramte den mig altså. Kammerjunker, og igen – JORDBÆR!

At se folk gå all in…
… Med for kolde outfits ved de første solstråler af ren desperation, efter de ca. 8 måneders vinter de lige har overlevet.

Gode vibes
Måske er det bare mig – eller måske det fordi at vi i Danmark oplever godt vejr så relativt sjældent, spredt over de 12 måneder på et år – men der er bare en vis ændring af energi i det danske land når det labre vejr lander – am I right?

Håber at I derhjemme nyder det fantastiske vejr mens jeg langsomt fryses til en istap.. Ved 19 grader (min indre viking skammer sig virkelig)..


Melanie - sign offENGLISH

Strawberries!
Currently I’m living in a country that is as good as self-sufficient when it comes to just about any fruit or vegetable imaginable – including strawberries. However, NOTHING beats the Danish ones.

Long summer nights
On the deck with friends – Mmh, grilling skewers and slapping mosquitos whilst cuddling up in blankets. Okay, maybe I could do without the skeeters.

Koldskål
“Cold buttermilk soup” is the translation I can find online – direct translation “Cold bowl”… I swear it tastes better than it sounds. It’s basically a kind of dairy/semi-yoghurt kind of thing with lemon zest and vanilla added, eaten traditionally with a specific type of biscuit.

Seeing people go all in…
… on outfits that are way too cold by the mere sight of sunshine out of desperation, caused by the 8 months of winter they just survived,

Good vibes
Maybe it’s just me, or maybe it’s because Denmark so rarely experiences nice weather, but there is just some kind of change of energy within the country when the yummy weather finally arrives – am I right?

I hope that everybody at home is enjoying the fabulous weather, while I’m turning into an icicle.. At 19c degrees (my inner viking is so ashamed)..

You’re nobody without your people

You're nothing without your people

Under min tid i AU er det blevet krystal klart for mig hvor vigtigt det er at have gode personer omkring sig. Manglen deraf mens jeg har været her, har også fået mig til at tænke på hvor mange dejlige mennesker jeg har i mit liv tilbage i Danmark. Sådan virkeligt fantastiske mennesker, der har delt lidt af alt med mig. Latter, tårer, smerte, glæde, skænderier, kedsomhed – folk som jeg er helt tæt inde på livet af fordi der reelt set ikke er nogle af de store facetter på følelsregisteret som vi ikke har oplevet sammen. Og FUCK hvor jeg savner dem.

Fysisk nærvær af lidt god og velkendt energi har efterhånden arbejdet sig så højt oppe på ønskelisten at det er lidt altoverskyggende. Jeg føler ikke rigtigt at jeg får det ud af turen som jeg vil, men har stadig en stædighed der låser mig fast istedet for bare at give op og smutte hjem – det er sgu ikke helt nemt. Pt er der ikke noget der gør, at jeg tænker at jeg bliver i Australien til februar hvor mit visa ellers løber ud. Jeg vil rigtigt gerne stadig rejse op ad kysten og opleve en masse, men ting koster penge og dem har jeg ikke så mange af. Så derfor er jeg lidt lost på hvad der egentlig skal ske lige nu. Måske blive lotto millionær?

Collage_Fotor
Sorry girls, but let’s be honest – these aren’t the worst ones.

Indtil da begår jeg regelmæssigt den 8. dødssynd og screenshotter mine veninders snaps på Snapchat, og savner dem som bare fanden. Danmark er et lille land, men det fylder sgu en del hos mig lige nu<3

Skærmbillede 2015-09-23 02.05.51


ENGLISH

During my time in AU it has become crystal clear to me how important it is to have good people around you. The lack of which while I’ve been here, has made me think of how many lovely people I have in my life back in Denmark. Completely amazing humans who have shared a bit of everything with me. Laughter, tears, pain, happiness, fights, boredom – people who are closer to me than anyone else because there basically isn’t a single of the greater emotional nuances we haven’t gone through together. And fuck, I miss them so much.

The physical presence of some good, familiar energy has been working its way up the wishlist to the point of it being kind of all-important. I don’t really feel that I’m getting what I want out of the trip and yet there’s this stubbornness that won’t let me just give up and go home. Currently there is nothing that makes me think that I’ll be staying here until February (where my visa expires). I still really want to travel up the coast and experience a bunch of things –  but experiences costs money, which I’m currently really low on.
So I’m actually quite lost on what’s going to happen now. Perhaps become a Lottery winner?

Until then, I am regularly comitting the 8th deadly sin – screenshotting my friends snaps on Snapchat, and missing them like crazy. Denmark might be a small country, but it means the world to me right now<3

   

Australia update: The French connection

File 23-05-2016 01.30.32
The lovely lads and me on my moving day a month ago.

Så kom der nyt blod i lejligheden!
Min Columbianske roomie, som jeg samlet måske har set 10 gange, er flyttet ud og idag er der rykket en fransk pige ind (pudsigt nok præcis én måned efter mig opdagede jeg lige).
Status for de nysgerrige læsere er derfor nu; to irer, en franksmand og en dansker – en anelse multikulturel bolig fører man sig vel.

Det er lang tid siden jeg har lavet en generel update på livet i AU, men for at være helt ærlig så er det sgu ikke fordi at der er sket det helt store.
Jeg har efterhånden vænnet mig til bar jobbet, som godt nok stadig kun i weekenderne hovedsageligt, men det er et hyggeligt lille sted og det er stadig en rar forandring fra at have lavet absolut nada i flere måneder. Fordi jeg har nævnt at jeg fandt det spændende, udviser min manager stor tålmodighed ved at give mig lidt træning på bartender fronten – jeg kommer ikke til at jonglere med flasker lige foreløbig, men det er sgu også sjovt at lege Tom Cruise på begynder niveau.
Jeg formåede igår at få bakset mig igennem en del cocktails på en travl aften – hvoraf kun to endte udover mig selv, flot.. Er dog stadig stolt! Haha..

I mellemtiden mosler jeg lidt rundt og forsøger at finde et job jeg kan bruge hverdagene på, hvilket desværre er ret svært når man prøver at undgå hospitality branchen.
Wish me luck!

ENGLISH

There’s fresh blood in the apartment!
My Columbian roomie, who I maybe saw about 10 times total, has moved out and today a French girl has moved in (funnily enough exactly one month after I moved in btw). To those out there keeping score, that makes the total; two Irishman, a girl from France and a Dane – one does keep a bit of a multicultural household, hm?

It’s been a good while since I’ve posted a real update on life in AU but to be honest, not much has really happened.

By now I’ve gotten used to the bar job. It’s only primarily during the weekends but it’s a cozy little place and it’s a nice change of pace from having done absolutely zero work for months now. My manager and I have been chatting about the bar business and when I mentioned an interest in bartending, he said that he’d be up for showing me the ropes – patient man! haha..
I won’t be pulling any bottle tossing tricks out of my sleeve any time soon, but it’s fun – and hey, why the hell not?
Yesterday I managed to put together quite a few cocktails during a crazy busy night – only two of which ended up all over me. I’m still proud though! Haha..

In the mean time I’m trying to find a job for the weekdays, which is damn near impossible when you want to avoid the hospitality business.
Wish me luck!

Skærmbillede 2015-09-23 02.05.51

A Lush treat: Mask of Magnaminty

Lush mask

Jeg elsker at vandre ind i Lush’s butikker når jeg har muligheden, for de dufter simpelthen fantastisk! Der er så mange produkter at gå på opdagelse i, og jeg får altid lyst til at stikke af med halvdelen af biksen. Derfor kom jeg “hovsa” til at købe en lille ansigtsmaske da jeg stødte på Lush i Sydney centrum for et par uger siden.
Jeg var ude efter en maske der ikke var for hård ved huden, men kunne gå ind og forhåbentlig hjælpe med diverse urenheder jeg desværre døjer med pga. et lidt for højt stress niveau.
Lush medarbejderen anbefalede mig uden tøven Mask of Magnaminty, som skulle være guld værd i lige den situation. Jeg havde hørt gode ting om den før, så jeg besluttede mig for at hoppe ud i det.

File 16-05-2016 03.03.56

Min hud kan være sensitiv når det kommer til nye produkter, men jeg har ingen problemer haft med den her – tværtimod føles mit ansigt friskt og blødt som en babymås efter jeg har brugt den.
Danskeres muligheder for at få fat på Lush produkter er begrænsede, men man kan nemt bestille hjem fra UK siden – hvis ikke man vil et smut til Malmø og besøge deres butik dér.

Treat yo’self!

ENGLISH

I love wandering into Lush stores when I get the opportunity – they smell so damn nice!
There’s a ton of products to dive into and I always end up wanting to run of with half of it. That’s how I “accidentally” purchased a face mask when I stumbled upon one in central Sydney a couple of weeks ago.
I was looking for a mask that wouldn’t be too harsh on the skin, but hopefully help me get rid of some of the impurities I’ve gotten because of a tad too much stressing around. The Lush lady recommended Mask of Magnaminty without hesitation – and since I’d heard good things about it before, I decided to try it out.
My skin can be sensitive when trying out new products but this hasn’t caused me any trouble so far – the opposite actually! My face feels fresh and soft as a baby’s bottom after using it. 

Treat yo’self!

Skærmbillede 2015-09-23 02.05.51

Sydney living update

File 02-05-2016 02.20.05Fantastisk “Se-det-beskidte-spejl-og-mit-flytte-rod” billede

I fredags var det præcist en uge siden jeg flyttede ind på et værelse i en bette lejlighed i Sydney. Det har sgu været lidt omtumlende for at sige det ligeud, så der er ikke lige blevet opdateret forfærdeligt meget på de sociale medier.
Jeg flyttede ind og mødte først mine flatmates for første gang om aftenen, hvor vi endte med at snakke løs og drikke lidt Goon(billig vin – ofte det eneste os rejsende har råd til, da det koster en arm og ens førstefødte at få ordentlig alkohol hér). Jeg bor sammen med et par fantastisk rare fyre og deler værelse med en pige som virker meget sød, men hun har simpelthen ikke været nok hjemme til at det reelt set føles som om at det er et dele-værelse. Lejligheden har jeg måttet erfare er en ordentlig gør-det-selv’er(!!!), men som jeg tidligere har nævnt er lejen billig, og nu ved jeg jo også at det er rare mennesker jeg bor sammen med, så mon ikke jeg ender med at blive her et stykke tid.
På job fronten er der sket lidt, da jeg har fået noget casual weekend arbejde på en hyggelig lille bar/restaurant. Det er ikke meget, men synet af et plus på kontoen er yderst tilfredsstillende!

ENGLISH

A beautiful “Look-at-the-dirty-mirror-and-my-moving-mess” picture

This Friday it was exactly a week since I moved into a room in a small Sydney apartment.
I moved in and didn’t meet my flatmates for the first time until later that night, where we ended up talking for forever over a bit of Goon (cheap wine – often the only thing travellers like us can afford, because proper alcohol here costs an arm and your firstborn). I’m living with a couple of great guys and share a room with a girl who seems nice as well, but to be honest she’s hardly been home so it feels like I’m in a single room. The apartment itself, I’ve learned, is a bit of a fixer upper(!!!) but as I’ve previously mentioned, rent is cheap – and now that I’m getting to know that the people here are so nice, I’ll probably end up staying here for a while.
A little something has happened on the job front as well I’ve gotten a job a cozy, little bar/restaurant – it’s not much but the view of a plus on the bank account is a beautiful sight!

Skærmbillede 2015-09-23 02.05.51